მთავარი უნივერსიტეტები

უნივერსიტეტები

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სსიპ - შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი

შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი

ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსტიტეტი

შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი

შპს - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

შპს - ქუთაისის უნივერისტეტი

ა(ა)იპ - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ა(ა)იპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია

სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სსიპ − გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

სსიპ − შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ა(ა)იპ -  ნიუ ვიჟენ

შპს - აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი

შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი

შპს - გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი

შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი

შპს ევროპის უნივერსიტეტი

შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი

შპს - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ

შპს - სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი

თავისუფალი უნივერსიტეტი

შპს - ახალი უმაღლესი სასწავლებელი;

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი;