სიახლეები

დასრულდა სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2018 წლის შემოდგომის ნაკადზე სტაჟიორობის მსურველთ...

სტაჟირების პროგრამის მიმდინარე ნაკადზე, განათლების შესაბამისი პროფილით, 641 მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე ...

კონკურსი ახალგაზრდები საჯარო სამსახურის განვითარებისათვის

საჯარო სამსახურის რეფორმის პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, სსიპ საჯარო სამსახურის ბიურ...

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2018 წლის შემოდგომის ნაკადზე რეგისტრაცია

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2018 წლის შემოდგომის ნაკადის ფარგლებში ვაკანსიებზე რეგისტრაცია დაიწყება 30 ოქტ...

სრულდება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მის...

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2018 წლის შემოდგომის ნაკადში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია სტაჟიორობის კა...

იწყება სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2018 წლის შემოდგომის ნაკადი

აღნიშნულ პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია სტაჟიორობის კანდიდატმა, 2018 წლის 5 სექტემბრიდან 5 ოქტო...

დასრულდა სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2018 წლის გაზაფხულის ნაკადზე რეგისტრაცია

დასრულდა სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2018 წლის გაზაფხულის ნაკადზე სტაჟიორობის მსურველთა რეგისტრაცია. სტაჟი...

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2018 წლის გაზაფხულის ნაკადზე რეგისტრაცია

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2018 წლის გაზაფხულის ნაკადის ფარგლებში ვაკანსიებზე რეგისტრაცია დაიწყება 30 აპრ...

იწყება სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2018 წლის გაზაფხული ნაკადი

აღნიშნულ პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია სტაჟიორობის კანდიდატმა, 2018 წლის 1 მარტიდან 31 მარტის ...

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2017 წლის შემოდგომის ნაკადზე რეგისტრაცია

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2017 წლის შემოდგომის ნაკადის ფარგლებში ვაკანსიებზე რეგისტრაცია დაიწყება 30 ოქტ...

იწყება სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2017 წლის შემოდგომის ნაკადი

აღნიშნულ პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია სტაჟიორობის კანდიდატმა, 2017 წლის 30 აგვისტოდან 30 სექ...