სიახლეები

დასრულდა სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2018 წლის გაზაფხულის ნაკადზე რეგისტრაცია

დასრულდა სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2018 წლის გაზაფხულის ნაკადზე სტაჟიორობის მსურველთა რეგისტრაცია. სტაჟი...

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2018 წლის გაზაფხულის ნაკადზე რეგისტრაცია

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2018 წლის გაზაფხულის ნაკადის ფარგლებში ვაკანსიებზე რეგისტრაცია დაიწყება 30 აპრ...

იწყება სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2018 წლის გაზაფხული ნაკადი

აღნიშნულ პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია სტაჟიორობის კანდიდატმა, 2018 წლის 1 მარტიდან 31 მარტის ...

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2017 წლის შემოდგომის ნაკადზე რეგისტრაცია

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2017 წლის შემოდგომის ნაკადის ფარგლებში ვაკანსიებზე რეგისტრაცია დაიწყება 30 ოქტ...

იწყება სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2017 წლის შემოდგომის ნაკადი

აღნიშნულ პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია სტაჟიორობის კანდიდატმა, 2017 წლის 30 აგვისტოდან 30 სექ...

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2017 წლის გაზაფხულის ნაკადზე რეგისტრაცია

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2017 წლის გაზაფხულის ნაკადის ფარგლებში ვაკანსიებზე რეგისტრაცია დაიწყება 24 აპრ...

იწყება სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2017 წლის გაზაფხულის ნაკადი

აღნიშნულ პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია სტაჟიორობის კანდიდატმა, 2017 წლის 24 თებერვლიდან 24 მარ...

დასრულდა სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2016 წლის შემოდგომის ნაკადზე რეგისტრაცია

დასრულდა სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2016 წლის შემოდგომის ნაკადზე სტაჟიორობის მსურველთა რეგისტრაცია.

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2016 წლის შემოდგომის ნაკადზე რეგისტრაცია

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2016 წლის შემოდგომის ნაკადის ფარგლებში ვაკანსიებზე რეგისტრაცია დაიწყება 17 ოქტ...

უნივერსიტეტებში წერილობითი თანხმობის გაცხადება მიმდინარეობს 15 სექტემბრის ჩათვლით

შეგახსენებთ, რომ სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2016 წლის შემოდგომის ნაკადზე მონაწილეობის მისაღებად შესაბამის...